Käyttöehdot

 1. Pyydämme teitä tutustumaan huolellisesti alla oleviin www.yrityslainat.fi -sivujen käyttöehtoihin. Käydessänne www.yrityslainat.fi -sivuilla hyväksytte seuraavat ehdot automaattisesti itseänne sitovaksi. Eri asiakirjat ja sivut voivat sisältää näiden ehtojen lisäksi sovellettavia erityisiä ehtoja.

 2. Palveluntarjoajat

  Tietoa Vauraus Suomi Oyj:stä on saatavilla osoitteesta www.vauraus.fi

 3. Palveluntarjoajaa koskevat tiedot:

  Vauraus Suomi Oyj
  Y-tunnus: 2440326-9
  Osoite: Mannerheimintie 5 C, 00100 Helsinki
  Sähköposti: info@vauraus.fi

 4. Muut palveluntarjoajat

  Muiden palveluntarjoajien yhteystiedot ilmenevät näitä koskevien palvelujen asiayhteydestä.

 5. Informointitarkoitus ja vastuunrajoitus

  Vauraus Suomi Oyj:n ylläpitämät www.yrityslainat.fi -sivut sisältävät yleistä tietoa Vauraus Suomi Oyj:stä ja sen tuottamista palveluista. Käsityksemme mukaan kaikki näillä sivuilla esitetty aineisto on totuudenmukaista ja oikein julkaisuhetkellään. Vauraus Suomi Oyj ei kuitenkaan takaa tietojen oikeellisuutta eikä vastaa esitetyn aineiston virheellisyydestä, puutteellisuudesta tai soveltumattomuudesta. Kaikki sivuilla esitetyt tiedot annetaan ainoastaan tiedonantotarkoituksessa. Sivuston käyttäjä tekee mahdollisen sijoitus- tai lainanottopäätöksensä itsenäisesti ja omalla vastuullaan. Päätökset pohjautuvat käyttäjän omiin selvityksiin ja arvioihin sijoituskohteista, sijoituspäätökseen liittyvistä riskeistä sekä lainanoton tarkoituksenmukaisuudesta. Vauraus Suomi ei vastaa mistään taloudellisista menetyksistä tai välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka saattavat seurata mistä tahansa näillä sivuilla olevaan informaatioon perustuvista sijoitus- tai muista päätöksistä.

 6. Sivujen sisältö ja kolmannen tuottama tai julkaisema tieto

  Vauraus Suomi Oyj:llä on ilman ennakkoilmoitusta oikeus milloin tahansa muuttaa sivujen sisältöä tai lopettaa sivujen julkaiseminen joko väliaikaisesti tai lopullisesti. Vauraus Suomi Oyj ei vastaa sivuilla olevan aineiston päivityksen viiveistä.

  Vauraus Suomi Oyj:n ylläpitämillä www.yrityslainat.fi -sivuilla olevat linkit muiden palveluntarjoajien sivulle on tarkoitettu lisäinformaatiota varten. Yhtiö ei vastaa kolmannen tuottamista tai julkaisemasta materiaalista tai tiedoista, johon www.yrityslainat.fi -sivuilla on linkki.

 7. Verkkopalveluun pääsy

  Järjestelmän sisäänpääsy- ja vasteaika saattavat vaihdella palveluun kirjauduttaessa tai lähetettäessä tietoa internetin välityksellä. Vauraus Suomi Oyj pyrkii parhaan kykynsä mukaan huolehtimaan järjestelmän ja sivujen toimivuudesta, mutta ei vastaa mistään tiedonsiirto-ongelmista tai yhteysviiveistä, -katkoista tai -esteistä eikä mistään vahingoista, mitä näistä voi aiheutua.

 8. Sähköpostin käyttö

  Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Henkilötietojen ja muiden luottamuksellisten tietojen lähettämistä sähköpostitse avoimessa tietoverkossa tulee välttää. Vauraus Suomi Oyj:llä ei ole velvollisuutta toteuttaa avoimen tietoverkon kautta sähköpostitse tulleita toimeksiantoja tai muita palvelupyyntöjä. Yhtiö ei vastaa vahingoista, joita viestin lähettäjälle tai kolmannelle osapuolelle saattaa aiheutua siitä, että viesti on lähetetty avoimessa tietoverkossa.

 9. Evästeet

  Evästeet (cookies) ovat Internet-palvelun käyttöä kuvaavia tietoja, jotka tallentuvat esimerkiksi käyttäjän tietokoneeseen ja joita voidaan käyttää internet -selaimen ja palvelimen välisen yhteydenpidon ohjaamiseen. Evästeiden avulla voidaan tallettaa tietoa esimerkiksi käyttäjän selaamista www-sivustoista, jotta sivu muistaa käyttäjän hänen tullessaan sivulle seuraavan kerran.

  Vauraus Suomi Oyj:n ylläpitämillä www.yrityslainat.fi -sivuilla käytetään pitkäkestoisia evästeitä vierailutilastojen keräämiseen www-sivuiltamme ja lyhytkestoisia, ns. sessioncookies -evästeitä käytetään verkkopalvelun ja muiden kirjautumista vaativien palvelun toteutuksessa.

  Mikäli ette hyväksy evästeiden käyttöä, voitte sulkea evästeet internet-selaimenne turvallisuusasetuksista.

 10. Immateriaalioikeudet

  Vauraus Suomi Oyj:llä on omistusoikeus, tekijänoikeus sekä kaikki muut immateriaalioikeudet näillä sivuilla julkaistuun aineistoon, ellei toisin ole mainittu. Informaatiota tai osaa siitä ei saa missään olosuhteissa kopioida, tallentaa, siirtää tai uudelleen levittää ilman Vauraus Suomi Oyj:n etukäteistä kirjallista lupaa muutoin kuin Suomen tekijänoikeuslain (404/1961) mukaiseen yksityiseen käyttöön.

 11. Sovellettava laki ja riitaisuuksien ratkaiseminen

  Www.yrityslainat.fi –sivujen käyttäjien ja Vauraus Suomi Oyj:n väliseen suhteeseen sovelletaan Suomen lakia.

  Mikäli sivujen käytöstä aiheutuvia erimielisyyksiä ei voida ratkaista käyttäjän ja Vauraus Suomi Oyj:n välisillä neuvotteluilla, käyttäjä voi nostaa sivuston käytöstä aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen käyttäjän kotipaikan käräjäoikeudessa, ellei käyttäjä halua nostaa kannetta Vaurauden kotipaikan käräjäoikeudessa.

www.vauraus.fi